Kwekerijen.nl is een website over kwekerijen en probeert een zo volledig mogelijk lijst met alle kwekers van groeten, bloemen, planten en bomen in Nederland te onderhouden.

Op de inhoud en het gebruik van de Kwekerijen.nl website zijn deze voorwaarden van toepassing. Gebruik van deze domeinnaam (site en/of gekoppelde domeinnamen) houdt aanvaarding van de voorwaarden door de deelnemer of bezoeker van de Kwekerijen.nl site in. Wij behouden ons het recht voor om zonder bericht de Kwekerijen.nl site als mede de Algemene Voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de Kwekerijen.nl site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de Kwekerijen.nl site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden. De eigenaar sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de Kwekerijen.nl site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. En behoudt tevens zich het recht voor, om de informatie op de site aan te passen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, zonder daarvan de bezoekers of deelnemers van de site vooraf op de hoogte te stellen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Kwekerijen.nl site, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de eigenaar en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de Kwekerijen.nl site worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Beschikbaarheid
De eigenaar spant zich in om de site zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van sites.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Voor de eigenaar is een zorgvuldige omgang met gegevens van de abonnees en gebruikers van de website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de eigenaar zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt de eigenaar gegevens vast in een bestand. De eigenaar gebruikt gegevens van cliƫnten voor de uitvoering van haar abonnee overeenkomsten en om abonnees van de eigenaar, op de hoogte te houden van eigen interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van de eigenaar en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht de de eigenaar rekening te houden met voorkeuren van haar cliƫnten. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u deze diensten laten blokkeren bij de aanmelding van uw gegevens op de websites van de eigenaar. U kunt zich ook schriftelijk wenden tot de eigenaar en kenbaar maken tegen welke informatie verstrekking u bezwaar maakt.

Clickgedrag
Op alle websites van de eigenaar worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat de eigenaar haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw NAW gegevens en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van onze website. Als u reageert op een actie, vragen wij in voorkomende gevallen om gegevens. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

Beveiliging gegevens
De eigenaar maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies
De eigenaar maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De eigenaar maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen
De eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van de eigenaar.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op.